පළාත් සභා ක්‍රමය තුළින් රටේ අධ්‍යාපනය බිඳවැටීමක් සිදුවෙලා

14

පළාත් සභා ක්‍රමය තුළින් රටේ අධ්‍යාපනය බිද වැටීමක් සිදුව ඇති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඞ්වඞ් ගුණසේකර මහතා පවසනවා.
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ නයිවල මාරපොල මහා විද්‍යාලයේ ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ලක් සිසු අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

Your Comments