පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් 1300දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට පියවර

104

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් 1300 දෙනෙකු කඩිනමින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිගේ හිඟයට විසදුමක් ලෙස මෙම බඳවා ගැනිම් සිදු කරන බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් මුහුණදෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදි අදාළ තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

මේ වන විටත් හෙද පාසල්වල පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් 473 දෙනෙකු පුහුණුව ලබන අතර ඔවුන්ගේ පුහුණුව නිමා වූ පසු කඩිනමින් පත්වීම් ලබාදීමට නියමිතයි.

Your Comments