නීතිපති මතය කියූ පමණින් මරණ දඬුවමට එරෙහි යෝජනාව අහෝසි වන්නේ නැහැ

14

මරණ දඩුවම අහෝසි කල යුතු බවට තමා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව පිළිබඳව නීතිපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත මතයක් දන්වා එවූ පමණින් එය අවලංගු නොවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා පවසනවා.

හෙතෙම කියා සිටියේ නීතිපති මතය නියෝගයක් ලෙස භාර ගැනීමේ හැකියාවක් පාර්ලිමේන්තුවට නොමැති බවයි.
මරණ දඩුවම අහෝසි කල යුතු බවට ඉදිරිපත්ව ඇති පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාව නීත්‍යානුකූල නොමැති බවට නීතිපතිවරයා විසින් දන්වා ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමිනුයි බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා මේ බව සඳහන් කලේ.

Your Comments