නිසි වැඩපිළිවෙළක් ඇතිව ණය ගැනීම කිසිසේත්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නෑ

7

නිසි වැඩපිළිවෙළක් සහිතව ණය ලබාගැනීම තමන් කිසිසේත් ප්‍රතික්ෂේප නොකරන බව ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ, කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

Your Comments