නිල කාලය අවසන් වීමට පෙර එක් අයෙකුට හෝ මරණ දඩුවම දෙනවා

6

තම නිල කාලය අවසන් වීමට පෙර එක් වරදකරුවෙකුට හෝ මරණ දඩුවම ලබා දීමට කටයුතු කරනන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති සමුළුවක් අමතමින් ජනාධිපතිවරයා ඒ බව සදහන් කළා

Your Comments