නියමිත ගාස්තු අය නොකරන බස් රථ හිමියන් වටලයි

24

බස් ගාස්තු අඩු කිරීම ක්‍රියාත්මක නොකරන බස් රථ සොයා වැටලීම් සිදු කෙරෙන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභාව පවසනවා.
බස්ගාස්තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සියලු බස් සංගම් දැනුවත් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවයි එම සභාව පැවසුවේ.
ඉන්ධන මිල අඩුකිරීමට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු 4%කින් අඩු කිරීමට පසුගිය දා තීරණය කෙරුණා.
ගාස්තු අඩු නොකරන බස් රථ සම්බන්ධයෙන් 19 55 දුරකතන අංකයට පැමිණිලි කරන ලෙසයි ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

Your Comments