නිදැල්ලේ සැරසරණ පෝනියෝ රංචුවකින් නුවරඑළියේ ජනජීවිතයට බාධා
චන්දන ජයවීර - හැටන්

17

මේ දිනවල නිදැල්ලේ සැරිසරන පෝනියෝ රංචුවක් නිසා නුවරඑළිය නගරයට පිවිසෙන පදික ජනතාව මෙන්ම රියදුරන්ට විවිධ අපහසුතාවයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන බව වාර්තා වනවා.
විදී පුරා සැරිසරණ මෙම සත්වයින් නිසා රිය අනතුරු සිදුවිමේ අවධානමක් පවතින අතර නගරය පුරා සැරිසරමින් අපවිත්‍ර කිරිම හේතුවෙන් නගරය පුරා දැඩි දුර්ගන්ධයක්ද පැතිරෙමින් පවතින බවයි නගරවාසීන් සදහන් කරන්නේ.

Your Comments