නිදහස් පක්ෂ මහනුවර දිස්ත්‍රික් නායකත්වය උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට

18

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් නායක ලෙස උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර සරත් ඒකනායක මහතා පත් කර තිබෙනවා.

සරත් ඒකනායක මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.

ඒ, ජනාධිපති කාර්යාලයේ දීයි.

Your Comments