“නව ව්‍යවස්ථාවක් නම් මහින්ද අවැසිමයි”

50

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීම සදහා අනිවාර්යයෙන්ම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රජපක්ෂ මහතාගේ සහය අත්‍යවශ්‍ය බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා පවසයි.

අනුරාධපුර ගල්නෑව ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්විමන් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.

තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගැනීම සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුව තුළ බහුතරයක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා පවසනවා.

කෙසේ වෙතත්, නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉතා බලසම්පන්න බවත්, ඒ තුළින් ආණ්ඩුව තවදුරටත් ශක්තිමත් වී ඇති බවත්, අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.

හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

තවදුරටත් අදහස් දක්විමන් අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ පවසන දේ සිදු කරන එකම නායකයා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා පමණක් බවයි.

Your Comments