නව ව්‍යවස්ථාවකට යෝජනාවලියක් ජනපතිට

19

නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු ඇතුළත් යෝජනාවලියක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා.
ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී ‘ශක්ති සම්පන්න රාජ්‍යයක් – අපේම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා යෝජනා’ මැයෙන් යුතුකම සංවිධානය සම්පාදනය කළ යෝජනාවලිය මෙලෙස ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන් වූවා.
අපට උරුම සභ්‍යත්ව රාජ්‍යය යළි ගොඩනැගීම, සැබෑ මහජන නියෝජනය හා ජනතා පරමාධිපත්‍ය, ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් තහවුරු කිරීම, විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය හා අධිකරණය අතර බල තුලනය සහ යුතුකම මුල්කරගත් සමාජයක් යන අරමුණු 05 ක් සහිතව යෝජනාවලිය සම්පාදනය කර තිබෙනවා.
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ යුතුකම සංවිධානයේ සභාපති ගෙවිදු කුමාරතුංග මහතා විසින් එය ජනාධිපතිවරයා වෙත එය පිළිගැන් වූ බවයි.

Your Comments