නව ගුවන් හමුදාපති සුමංගල ඩයස්

39

නව ගුවන් හමුදාපති ධුරය සඳහා එයාර් වයිස් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් මහතා පත් කර තිබෙනවා.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම පත්වීම ප්‍රධානය කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments