නවීන දුරකථන 400ක සහ සිම්කාඩ් 17,400ක ‘සන්නිවේදන බලාගාරයක්’ ඒත්තුකාලෙන් හමුවෙයි (VIDEO)

86

යම් කිසි ජාවාරමක ට සම්බන්ධ ‘සන්නිවේදන බලාගාරයක්’ ඒත්තුකාල ප්‍රදේශයෙන් හමුව තිබෙනවා.

ලද තොරතුරක් මත විශේෂ කාර්ය බලකාය මීගමුව, ඒත්තුකාල, සිල්වෙස්ටර් පාර අංක 17 දරණ නවීන නිවස වටලා ඇත්තේ අද අලුයම් කාලයේ.

එහිදී අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කළ නවීන ජංගම දුරකතන 402ක් සහිත කාමරයකින් තවත් සන්නිවේදන උපකරණ තොගයක් ද හමුව තිබෙනවා.

ඊට රවුටර් 60ක් සහ සිම්පත් 17,400ක් අයත්.

මෙම ‘සන්නිවේදන බලාගාරය’ ඔස්සේ යම් නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක් සිදුව ඇති බවයි විමර්ශන නිලධාරීන් පවසන්නේ.

ඒ අනුව සැකපිට පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනුණා.

ඉන් අයෙක් නීති විරෝධීව රැඳී සිටි චීන ජාතිකයෙක්.

අනෙක් දෙදෙනා මීගමුව සහ කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පැවසුවේ.

නවීන දුරකථන 400ක් සහ සිම්කාඩ් 17,400ක 'සන්නිවේදන බලාගාරයක්'

නවීන දුරකථන 400ක් සහ සිම්කාඩ් 17,400ක 'සන්නිවේදන බලාගාරයක්' ඒත්තුකාලෙන් හමුවෙයි

Posted by News24 on Friday, June 7, 2019

Your Comments