නවීකරණය කළ බෝගම්බර පළමු අදියර ජනතා අයිතියට පැවරීම සහ දෙවැනි අදියර ආරම්භ කිරීම අද

14

බෝගම්බර බන්ධනාගාරය පැවති භූමිය නවීකරණය කර සංවර්ධනය කිරීම සදහා රජය සිදු කර ඇති ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේ ඉදි කිරීම් අවසන් කර තිබෙනවා.

එය ජනතා අයිතියට පැවරීම සහ දෙවැනි අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීම අද පෙරවරුවේ පැවැත්වීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වෙනු ඇති.

අක්කර 11 ක භූමි භාගයකින් යුක්තව පැවති බෝගම්බර බන්ධනාගාරය පල්ලේකැලේ ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කෙරුණේ මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටතේයි.

නවීකරණය කර ඇති පළමු අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු ඔස්සේ බෝගම්බර බන්ධනාගාර උද්‍යාන පරිශ්‍රයේ පිටත ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා.

එහි ජාත්‍යන්තර තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් සහ මහජන උද්‍යානයකින් යුක්ත බව සදහන්.

මීට අමතරව උඩරටට අවේනික සංස්කෘතිකාංග ඉදිරිපත් කිරීම සදහා එලිමහන් වේදිකාවක්ද ඉදි කර ඇති බව සදහන්.

පළමු අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා රුපියල් මිලියන 200 ක මුදලක් වැය කර තිබෙනවා.

Your Comments