නගර කිහිපයක ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට ශ්‍රී ලන්කන් තීරණය කරයි

27

ප්‍රධාන නගර කිහිපයක ශ්‍රි ලන්කන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරිමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මඩකලපුව, ගම්පහ, හම්බන්තොට, යාපනය, කුරුණෑගල, වව්නියාව සහ වෙන්නප්පුව නගරවල මෙම මධ්‍යස්ථාන විවෘත කරනු ඇති.
රට තුළ මතුව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ගුවන් මඟි සේවා සැපයිම සඳහා මෙම මධ්‍යස්ථාන පැය 24 පුරා විවෘත කර තැබීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ඒ අනූව ගුවන් ටිකට් පත් මිළදී ගැනීම, ගුවන් ගත වීමේ දින වෙනස් කර ගැනීම, ආසන වෙන්කරවා ගැනීම මෙන්ම ගුවන් යානා පැමිණෙන සහ පිටත් වන වේලාවන් පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීමට මෙම සේවා මධ්‍යස්ථානවලින් හැකියාව පවතිනවා.
මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු 1979 දුරකථන අංකයෙන් ද ලබා ගත හැකියි.
එමෙන්ම www.srilankan.com වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද ඒ පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකි බව සදහන්.

Your Comments