දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියට අසාමාන්‍ය ලෙස ඉල්ලීම් ලැබීමෙන් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්

23

පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස ලියාපදිංචිය ලබාගැනීම සඳහා පසුගිය මාස කිහිපයේදී අසාමාන්‍ය ලෙස ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඉල්ලීම් කරන මෙම සෑම කණ්ඩායමක්ම දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස පිළිගතහොත් ගැටළු රැසක් ඇතිවන බවයි එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පෙන්වා දෙන්නේ

නව ප්‍රවණතා සැලකිල්ලට ගෙන කිසියම් කණ්ඩායමක් දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස පිළිගෙන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන නීති සංශෝධනය කළයුතු බවද හෙතෙම කියා සිටියා.

Your Comments