දෙවන පාසල් වාර විභාගය අවලංගු නොාකරන බවට අමාත්‍යාංශයෙන් සහතිකයක්

25

කිසිදු හේතුවක් මත පාසල්වල දෙවන වාර විභාගය අවලංගු නොකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.
එහි අතිරේක ලේකම් එම්.එම්. රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ, පාසල්වල ඉගැන්වීමේ කටයුතු මේ වන විට සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරෙන බව යි.
සිසුන්ගේ පැමිණීමේ අඩුවක් මේ වන විට ඇතැත් එය ඉදිරි සති 2ක ඇතුළත සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වනු ඇති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කලා.
සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා සෑම පාසලකම විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වනවා.
ඒ අනුව අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැවටී තම දරුවන් පාසල් වෙත යොමු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කලේ.

Your Comments