“දෙමළ ජනතාවට වෙනම රාජ්‍යයක් එපා”

46

දෙමළ ජනතාවට වෙනම රාජ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්තිරන් මහතා පවසනවා.

කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments