දුම්වැටි අලෙවි නොකරන නගර 163 ක් හඳුනා ගැනේ

60

රජයේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව දුම්වැටි අලෙවි නොකරන නගර 163 ක් දිවයින පුරා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා.
ඒ අනුව, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 22 ක්, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 28 ක්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 18 ක් ඇතුලු සමස්ථ දිවයින පුරාම නගර 163 ක දුම්වැටි අලෙවි නොකරන බවයි එම සංගමයේ ලේකම් මහෙන්ද්‍ර බාලසූරිය මහතා සදහන් කළේ.
මේ පිළිබදව අදහස් දක්වන සෞඛ්‍ය, අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ දුම්වැටි භාවිතය අවම කිරිම සදහා තමන් ආරම්භ කළ වැඩපිළිවෙලට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් දක්වන ලද සහයෝගය අගය කරන බවයි.
එමෙන්ම 2019 වසර වන විට දුම්වැටි අලෙවි නොකරන නගර සංඛ්‍යාව 200 ඉක්මවනු ඇති බවට තමන් බලාපොරොත්තු වන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරන්නේ.

Your Comments