දුම්රිය වැඩවර්ජනයක්

22

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් තීරණය කර තිබෙනවා.

දුම්රිය ස්ථානාධිපති, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය පාලක සහ දුම්රිය එන්ජින් රියැදුරු යන ශ්‍රේණි හතරේ වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීමට මෙතෙක් කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි දුම්රිය වෘත්තිය සමිති සම්මේලනයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩම්ගොඩ මහතා පැවසුවේ.

Your Comments