දිස්ත්‍රික්ක 4 ක් අද උණුසුම් වෙයි

9

දිස්ත්‍රික් 4 කට අද දිනයේ අධික උණුසුම් කාලගුණ තත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පොළොන්නරුව මඩකලපුව අම්පාර සහ මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික් වලට එලෙස දැඩි උණුසුම් කාළගුණයක් පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

අධික උණුසුම මගින් ශරීර සෞඛ්‍යයට විය හැකි බලපෑම් අවම කරගැනීමට කටයුතු කරන ලෙයසි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ.

සබරගමුව පළාතේ වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වන අතර බස්නාහිර පළාතේ මෙන්ම ගාල්ල මාතර සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රීක වල සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

Your Comments