දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට සවස් කාලයේ ගිඟුරුම් සහිත වැසි

5

අද දිනයේදීත් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පස්වරු 1න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකියි.

සබරගමුව, මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මිලි මීටර 75ත් 100 පමණ තරමක තද වැසි ඇති විය හැකි බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments