දින 12කට ඩෙංගු රෝගීන් 189ක්

14

මෙම මාසයේ ගත වූ දින 12ක කාලය තුළ දී මෙරටින් ඩෙංගු රෝගීන් 189 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අතරින් 62 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත්තේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන්.
තම පරිශ්‍ර පවිත්‍රව තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

Your Comments