“දැන් වංචා දූෂණ මහා මන්දිරවල”

30

වංචා දූෂණය මේ වන විට සිදුවන්නේ ගමේ සංවර්ධන කටයුතුවලදී නොව මහා මන්දිරවලදී බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.
රටවල්තුළ ඇතිවන අරාජික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඒකාධිපති පාලනයක් ඉල්ලා සිටිය ද එවැනි පාලනයකින් ගොඩනැගුණු රාජ්‍යයක් නොමැති බවයි එම පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවසුවේ.
මහරගම පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments