දවස් 3කදී රථවාහන නඩු 26,000ක්

27

උත්සව සමය වෙනුවෙන් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සිදුකෙරෙන විශේෂ මෙහෙයුම යටතේ රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 6,651 එරෙහිව පොලිසිය විසින් නඩු පවරා තිබෙනවා.
ගත වූ පැය 24 කාලය තුල සිදුකළ මෙහෙයුම්වලදීයි මෙම නඩු පවරා ඇත්තේ.
එම කාලය තුල බීමත් රියදුරන් 237 ක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සදහන් කළේ.
මේ අතර පසුගිය 11 වනදා පෙරවරු 6 සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා ගත වූ කාළය තුළ සමස්ත රථවාහන නඩු 26, 425 ක් සහ බීමත් රියදුරන් 731ක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිසිය සඳහන්.

Your Comments