දකුණේ නිල කාලයත් අවසන් – පළාත් සභා 6ක්ම ආණ්ඩුකාරවරුන්ට

32

දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලයත් අවසන් වුනා.

ඒ ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන්.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර රජිත් කිර්ති තෙන්නකෝන් මහතා විසින් ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් තැබුවා.

ඒ අනුව මේ වනවිට පළාත් සභා 6ක නිල කාලය අවසන්ව ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ භාරයට පත්ව තිබෙනවා.

2017 දී නැගෙනහිර, උතුරු මැද සහ සබරගමුව පළාත් සභාවලත්,
2018 සැප්තැම්බර් මාසයේදී වයඹ සහ උතුරු පළාත් සභාවලත් නිල කාලය අවසන් වුණා.

2014 අප්‍රේල් 22 වැනිදා ආරම්භ වූ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිල කාලය අප්‍රේල් 21 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වනු ඇති.

එහි අවසන් සභාවාරය පසුගිය 9වැනිදා බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ සභා ශාලාවේදී පැවැත්වුණා.

ඌව පළාත් සභාවේ නිල කාලය ද සැප්තැම්බර් මාසයේදී අවසන් වීමට නියමිතයි.

Your Comments