තිරිගු පිටි මිල ඉහළට

47

තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 8ක් ඉහළ දමා තිබෙනවා.
ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට මෙය ක්‍රියාත්මක වන බවයි තිරිගු පිටි බෙදා හරින නියෝජිත ආයතන පැවසුවේි.

Your Comments