තැපැල් වෘත්තිය සමිතිවලින් බලධාරීන්ට යළිත් රතු එළියක්

22

තැපැල් සේවකයින්ගේ පසු ගිය මස වැටුප මෙතෙක් ලබා දී නොමැති බවට තැපල් වෘත්තිය සමිති චෝදනා කරනවා.

ඊට සමගාමීව වර්ජනයේ නිරත වූ දින 6 කට අදාළව වැටුප් කපා හැර ඇති බවයි ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු චින්තක බන්ඩාර මහතා පැවසුවේ.

හෙට දිනයට පෙර සිය වැටුප ලබාදීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් යළි වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බව ද චින්තක බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments