තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම නිරීක්ෂණයට දහසක් යොමු කරයි

11

ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම නිරීක්ෂණය වෙනුවෙන් දහසකට ආසන්න පිරිසක් යොදවන බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.
පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටියේ අදාල නිරීක්ෂකයින් පෙර පුහුණු කිරීම් කටයුතු මේ දිනවල සිදුකෙරෙන බවයි.

Your Comments