තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද තෙවන දිනටත්

20

මැතිවරණ කොමිසමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙනවා.
මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සහ ඊට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.
මේ අතර, මහමැතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද තෙවන දිනටත් ආරම්භ වුණා.
ඒ අනුව අද දිනයේදීත් තැපැල් ඡන්දය සළකුණු කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන්නේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අංශ සහ සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මෙන්ම මැතිවරණ කාර්යාල වල සේවයේ නියුතුවූවන් හැර සෙසු රාජ්‍ය නිලධාරින්ටයි.
පොලිස් ස්ථාන, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අංශ සහ සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාලවල තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට හෙට සහ අනිද්දා තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව හිමි වනවා.
ඊට අමතරව මෙම දිනවලදී තැපැල් ඡන්දය සලකුණු නොකළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මේ මස 20 සහ 21 දිනවලදී ඒ සඳහා අවස්ථාව හිමි වන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේ.

Your Comments