තැපල් ඡන්ද අයදුම්පත් යොමු කිරීමට දුන් කාලය අදින් අවසන්

28

ජනාධිපතිවරණය සදහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් යොමු කිරීමට දී තිබු කාලය අදින් නිමාවට පත්වනවා.

කෙසේ වෙතත් එම කාලසීමාව තවත් දීර්ඝ කරන්නේ ද යන්න පිලිබඳ මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති බවයි මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කලේ.

මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා නිරතවීමට අපේක්ෂා කරන රාජ්‍ය සේවකයන්ට අද දිනය තුළදීත් සිය ආයතන ප්‍රධානීන් මාර්ගයෙන් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් යොමු කල හැකියි.

ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම ලබන මස 30 සහ 31 යන දෙදින සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Your Comments