තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනියගේ සිද්ධියේ දී රජය කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ස්විට්සර්ලන්තයේත් ප්‍රසාදය

10

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක පැහැර ගත් බව කියන සිද්ධියේ දී රජය කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ස්විට්සර්ලන්තයේ ප්‍රසාදය පලව ඇති බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
කොළඹ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ දෙරට අතර පවතින ද්විපාර්ශික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරන බවයි.

Your Comments