ත්‍රී රෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා ඉදිරියේදී නව පෙට්‍රල් වර්ගයක්

21

ත්‍රී රෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා ඉදිරියේදී නව පෙට්‍රල් වර්ගයක් හදුන්වා දීමට කටයුතු කරන බව ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා පවසනවා.
ඒ සඳහා වූ පරීක්ෂණ මේ වන විට සාර්ථකව සිදු කරමින් පවතින බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.
නව පෙට්‍රල් වර්ගය තුළින් ආර්ථික සහනයක් ලබා දීමට ද නියමිත බව සඳහන්.

Your Comments