“තව පොඩ්ඩෙන් හුස්ම ඩිංග නැතිවෙනවා” – සෝපානයේ සිරවුණු විමල්

57

තමන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානයක සිර වී සිටි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

සන්ධාන මන්ත්‍රිවරුන් 11 දෙනෙක් ද රංජිත් අලුවිහාරේ මන්ත්‍රීවරයා ද විදුලි සෝපානය ක්‍රියාවිරහිත වීම හේතුවෙන් විනාඩි 15ක් පමණ ඒ තුළ සිරවී සිට තිබෙනවා.

හදිසි දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගත්තද ඒ පිළිබඳ නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගත් බවයි පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ….


Your Comments