තවත් නීති විරෝධී සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් සොයා ගත් හැටි (PHOTOs)

600

බුද්ධි නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත, නීති විරෝධී සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ කඩුවෙල ගල්හේන පාර සහ කඩුවෙල හොරපොත ප්‍රදේශවලින්.

කඩුවෙල ගල්හේන පාර ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය වටලා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ 36 හැවිරිදි පිලිපීන ජාතික කාන්තාවක් සහ 36 හැවිරිදි ඇයගේ සැමියායි.

ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී ඔවුන්ගේ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගැනුනේ කඩුවෙල හොරපොත ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය තවත්, නීති විරෝධී සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක දී.

වැටලීම්වලින් සිම් කාඩ් 1764ක්, ජංගම දුරකථන 30ක්, රවුටර් 7ක් ඇතුළු උපකරණ තොගයක් ආරක්ෂක අංශ භාරයට ගැනුණා.

නවීන දුරකථන 400ක සහ සිම්කාඩ් 17,400ක ‘සන්නිවේදන බලාගාරයක්’ ඒත්තුකාල ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගත්තේ ජුනි 07වන දින අලුයම් කාලයේ දී.

  

Your Comments