තද සුළඟකින් වැල්ලවායේ නිවාස රැසකට හානි [PHOTOs]

43

වැල්ලවාය, කුඩාඔය හල්මිල්ල වැව ගම්මානයට ඊයේ (8) පස්වරුවේ බලපෑ තද සුළඟකින් නිවාස පහලොවකට පමණ හානි සිදුව තිබෙනවා.

නිවාස හතරක් පූර්ණ වශයෙන් විනාශ වී ඇති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ.

ඊයේ පස්වරුවේ පැවති වර්ෂාපතනය සමග විනාඩි පහක් පමණ සුළං තත්ත්වය පැවත තිබෙනවා.

සුලං තත්ත්වය නිසා නිවාස වල වහල විනාශ වී ඇති අතර

නිවාසවලට ගස් ද කඩා වැටී ඇති අතර ප්‍රදේශයේ විදුලිය ද විසන්ධි වී තිබෙනවා.

ආපදාවට පත් වූ පවුල් වෙනුවෙන් කඩිනමින් සහන සලසන බවයි මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ ඒකකය පැවසුවේ.

(ජයන්ත වීරසේකර – වැල්ලවාය)

Your Comments