ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, විශ්වවිද්‍යාල පීඨ තත්ත්වයට උසස් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

33

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, විශ්වවිද්‍යාල පීඨ තත්ත්වයට උසස් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන ඇති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය වන පරිදි විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කිරීමට ද අනුමැතිය හිමිවූ බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

මේ අතර, ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පස්, ගල් හා වැලි ප්‍රවාහනයේදී පනවා තිබූ බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.
මේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කළ සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා.

Your Comments