ජල ගැලීම් තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පහව යයි

13

දිස්ත්‍රික්ක 10කට නිකුත් කර තිබූ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය තවදුරටත් බලපැවැත්වෙන බව ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානය පවසනවා.
එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂක ප්‍රදිප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපා තිබූ ජල ගැලීම් තත්ත්වය මේ වන විට ක්‍රමයෙන් පහව යමින් පවතින බවයි.
මේ අතර බටහිර මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැවති අම්ෆන් සුළි කුණාටුව උතුරුට බරව ඊසාන දෙසට දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.
මේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා.

Your Comments