ජපන් වාහන ආනයනය නතර කිරීමට සිදුවනු ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීමක්

103

ඉදිරියේ දී ජපන් වාහන ආනයනය නතර කිරීමට සිදුවනු ඇති බවට ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරනවා.

ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශය විසින් යූරෝ ෆෝ නමින් නව ඉන්ධන ප්‍රමිතියක් වෙළඳපොලට හඳුන්වාදීමත් සමඟ මෙම තත්ත්වය හට ගෙන ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

එහි සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ මහතා සඳහන් කළේ යුරෝ ෆෝ ඉන්ධන ප්‍රමිතියට අදාළව රජය ලබාදුන් නව නීති අනුව එය ගෙන්වීමට බාධා මතුව ඇති බවයි.

Your Comments