ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින් 35 දෙනාට කොමිසමෙන් කැඳවීමක්

6

මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තරග වදින අපේක්ෂකයින් 35 දෙනාට හෙට පෙරවරුවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම, ඡන්දය ගණන් කිරීම සහ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහායි.
ඔවුන්ට පැමිණීමට අපහසුතාවක් පවතින්නේ නම් එම අපේක්ෂකයාගේ බලයලත් නියෝජිතයන් දෙදෙනෙකුට කොමිසමට පැමිණෙන ලෙස දන්වා යවා තිබෙනවා.
ඊට අමතරව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින් අතර සාකච්ඡාවක්ද අද පැවැත්වෙනවා.

Your Comments