ජනාධිපතිවරණයේ දී හෙළ උරුමයේ ස්ථාවරය ලබන 2වනදා තීරණය කරනවා

10

තම පක්ෂය ජනාධිපතිවරණයේදී ගන්නා ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් ලබන 2 වනදා තීරණය කරන බව ජාතික හෙළ උරුමයේ මහලේකම් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

ඒ, ගාල්ල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

Your Comments