ජනාධිපතිවරණයේ ජය වත්මන් ජනපතිට

28

තුර්කි ජනාධිපතිවරණයේ පළමු අදියරෙන් ජය ගැනීමට එරට වත්මන් ජනාධිපති රිසෙප් තායිප් අර්ඩගන් සමත්වී තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ මේ වනවිට ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ජනාධීපතිවරයා බහුතර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් හිමිකර ගෙන ඇති බවයි.

ඔහු ලබාගෙන ඇති ඡන්ද ප්‍රමාණය සියයට 53ක්.

ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයා සියයට 31ක් ලබා ගෙන ඇති බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ ලබන සිකුරාදා.

Your Comments