ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

64

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අද දහවල් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පැමිණියා.

ඒ, අමරදේව සෞන්දර්ය හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ විවාදයට එක්වීම සඳහායි.

අමරදේව සෞන්දර්ය හ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය සම්බන්ධ ආනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් කෙටුම්පත පසුගිය 18 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක,අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනුයි පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ.

පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ට කෘතඥතාව පළ කිරීම සඳහා “අමරදේව සෞන්දර්ය හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය“ ලෙස එම ආයතනය නම් කිරීමට නියමිතයි.

මුදල් හ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයයේ උපදෙස් හා මඟ පෙන්වීම මත මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Your Comments