ජනපති පක්ෂ නායකයින් කැඳවයි

29

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ පක්ෂ නායකයින් අතර විශේෂ හමුවක් අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වුණේ.
එමෙන්ම ආරක්ෂක කවුන්සිලය ද අද රැස්වීමට නියමිතව ඇත්තේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දීයි.

Your Comments