ජනපති අපේක්ෂකයින් එකම වේදිකාවට කැඳවූ “මහජන වේදිකාව” ඇරඹෙයි – LIVE

71

ජනාධිපති අපේක්ෂකයින් එකම වේදිකාවකට කැඳවන මහජන වේදිකාව මේ වන විට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරනු ලබන මෙම මහජන වේදිකාව වැඩසටහනට සහභාගිවීම සඳහා ජනපති ධුර අපේක්ෂකයන් 8 දෙනෙකු පැමිණ තිබෙනවා.
මහජන වේදිකාව සජීවිව පහතින් නරඹන්න

Your Comments