ජනපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් ප්‍රකාශයක්

11

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්දය නිදහස් හා රහස්‍ය ලෙස සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ, යම් තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ ස්ථානයක ඡන්දය දීමට බාධා වන හෝ බලපෑම් කිරීමට හෝ උත්සාහ කළහොත් එම ස්ථානයේ ඡන්ද විමසීම අවලංගු කරන බවයි.

ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම එලැඹෙන 31 සහ නොවැම්බර් මස පළමුවන දා සිදු කිරීමට නියමිතයි.

සියළුම පොලිස් ස්ථානවල සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ලබන මස 4 සහ 5 යන දෙදින සිදුකෙරෙනු ඇති.

අදාළ දිනයන් හි ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්දදායකයින්ට ලබන මස 7 වන දා ඊට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා.

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කරන ස්ථානය සහ ඒ අවට පරිශ්‍රය ඡායාරූප ගත කිරීම හෝ වීඩියෝගත කිරීම තහනම් වන බව ද සඳහන්.

Your Comments