ජනතාවගේ විශ්වාසය රැකගෙන සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යනවා

19

ජනතාව තමන් කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය රැක ගනිමින් සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ සිදු කරන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

ඒ, අගුනුකොලපැලැස්ස, අලුත්වැව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට බස් රථයක් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

Your Comments