ගෝඨාභයගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ජනතාවට පිළිගත හැකි නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා කරුණු ඇතුළත්

5

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ජනතාවට පිළිගත හැකි නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා කරුණු ඇතුළත් බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments