ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ දී ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇති බවට අගමැතිගෙන් චෝදනා

26

පාසල් සඳහා පුහුණූ සහ ඉගැන්වීමේ සහතික සහිත ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නා ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුලත් කර තිබුණ ද වසර 30කට අධික කාලයක් එය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමෙන් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
ඒ අනුව ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රමිතියක් ඇති කිරීමේ නව නීති ගෙන එන ලෙසට තමන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් ලබාදුන් බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.
අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සුභග ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවයට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ නව ප්‍රමිතීන් හදුන්වාදීමෙන් අනතුරුව ඒවා නීතියෙන් බලාත්මක කළ යුතු බවයි.
ඒ අනුව වසර 04ක් පමණ ගතවන විට පාසල් වලට ගුරුවරුන් ලෙස බඳවා ගනු ලබෙන්නේ ගුරු සහතිකය පවතින පුද්ගලයින් පමණයි.
ගුරු විභාගය හරහා බඳවා ගෙන ඇති ගුරුවරුන්ට ගුරු සහතිකය ලබාදීමට කාලය ලබාදිය යුතු බවත් එය ක්‍රියාත්මක නොකළ හොත් අමාත්‍යංශයට එරෙහිව කටයුතු කළ යුතු බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර සිටිනවා.

Your Comments