ගිනි කන්දක් ආසන්නයේ තවත් භූ කම්පනයක්

27

ඇලස්කාවට අයත් අඩාක් දිවයියේ භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබෙනවා.
ඇමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය නිවේදනය කළේ කම්පනයේ අගය මාපාංක 6.1ක් ලෙස සටහන් වූ බවයි.
ඇලස්කාවේ ටැනගා ගිනි කන්දට නිරිතදිග දෙසින් කම්පනය වාර්තා වී ඇත්තේ කිලෝමීටර 19.1ක් පමණ ගැඹුරින්.
භූ කම්පනයේ හානි පිළිබඳ මෙතෙක් වාර්තා වී නැහැ.

Your Comments