ගෑස් මිල පහළට

31

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138 කින් පහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

පාරිභෝගික අධිකාරියේ වැඩබල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩී. ජීවනාදන් මහතා කියා සිටියේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල පහළ දැමීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බවයි.

පසුගිය අප්‍රේල් 27 වනදා කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 245 කින් ඉහළදැමීමට රජය කටයුතු කළා.

කෙසේ වෙතත් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138 කින් පහළ දැමීමත් සමග ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1,538ක්.

Your Comments